این رسانه عرب زبان ادامه داد: با توجه به اینکه ایران و امریکا در نزدیکی ورود به مرحله تازه ای از درگیری هستند، در این شرایط، موضع هماهنگ ایران با این شبکه قطری، عجیب به نظر می رسد. اگر به حوادثی که در سالهای اخیر در سوریه گذشته است، نظری داشته باشیم، به حجم فجیع معامله هایی پی می بریم که در بحبوحه اخبار تاسف بار جنگ، به انها اشاره ای نمی شود.

در سوریه، دولت قطر از جبهه النصره حمایت می کند، در حالی که ایران و هم پیمانان آن در جبهه مقابل این گروه، قرار دارند. حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود، در سوریه با جبهه النصره ای مبارزه می کند که از سوی قطر حمایت می شود. با این حال، ایران و قطر هم پیمان هستند. این چه معنایی دارد؟

ایرانی که این روزها گفتمان شبکه الجزیره را قبول دارد، از گرایشهای اخوانی آن اگاه است. ایا این بدان معنا نیست که ایران نیز به این گروه متمایل است؟ ایران و هم پیمانان ان در سوریه، عراق و لبنان، هیچ یک بیانیه ای مبنی بر محکومیت تامین مالی جبهه النصره توسط قطر، صادر نکرده اند.

با این اوصاف، آیا شبکه الجزیره یکی از بازوان ایران در منطقه شده است؟

پیش از این، ایران از بالهای خود در منطقه پرده برداشته بود، حوثی ها در یمن، حزب الله در لبنان و حشد الشعبی در عراق. حال، تصادفی نیست اگر شبکه الجزیره هم به یکی از بازوهای آن تبدیل شده باشد.

ایران در زمانهایی که همه انتظار اظهار نظر از سوی آن دارند، سکوت می کند، اما واقعیت این سکوت در جای دیگری نهفته است. گاه ایران می تواند با سکوتهایش حمایتهایی را جلب کند بدون انکه خود را به زحمت بیندازد.

اگر به رسانه ها نظری بیفکنیم، می بینیم که نیروهای وابسته به ایران در سوریه، عراق و لبنان، جنگ رسانه ای شدیدی را علیه عربستان به راه انداخته اند، بی انکه خود ایران در این میان کلامی بگوید.

ایران انتظار دارد نظریه آن در مورد کشتن دشمن بدون شلیک حتی یک گلوله، که در مورد عراق و پس از حمله کویت، در پیش گرفت، در مورد عربستان نیز موفق شود.