دراین ویدئو هموطنانی را می بینیم که به شکل رقت باری روی آسفالت خوابیده اند.

تحقیر ایرانی‌های پناهجو در اروپا

کاربری بعد از دیدن این ویدئو نوشت: «اینایی که تو مرز صربستان و کرواسی جمع شدن که مهاجرت کنن اونم همین جور شیر تو شیر... واقعا چرا باید راتون بدن آخه؟ »

کاربر دیگری نوشت: «این آدما اکثرشون آدمایی هستن که میگن چون ما رو توی کشور خودمون تحقیر می کنن می خوایم بریم .این ویدئو نشون میده دروغ میگن کجا تو کشور این قدر تحقیر می شدن» .
کاربری هم نوشت: «حالا در وضعیتی قرار دارند که حتی امکان تهیه آب و غذا برایشان فراهم نیست».