به گزارش رویترز، باتوجه به اجرای مرحله دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های چینی «سینوپک» و «شرکت ملی نفت چین» خرید نفت از کشورمان را متوقف کردند.

رویترز مدعی شد این دو مصرف کننده بزرگ نفتی چین، هنوز برای خرید نفت ایران در ماه نوامبر اقدام نکرده و سفارش خرید ندادند.

تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران قرار است از چهارم نوامبر(۱۳ آبان) اجرایی شود.