شبنم فرشادجو، تصویری از خود را درحال خلبانی در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «تجربه جذاب جایروکوپتر در کیش»

تصویر جدید شبنم فرشادجو

57243