مجتبی خسروتاج برای لغو مجوز ارزی ثبت سفارش گروه کالایی ۲ و تعلیق پرونده‌های آن‌ها با ارسال نامه‌ای به صالح نیا، سرقینی معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهر فرد معاون وزیر جهاد کشاورزی و اصغری رئیس سازمان غذا و دارو نوشت:

پیرو جلسه مورخ ۹۷.۷.۱۲ دفتر اینجانب، جلسه مورخ ۹۷.۷.۲۱ بانک مرکزی و نامه شماره ۳۵۱۴۳ مورخ ۹۷.۷.۲۳ در ارتباط با تعیین و نحوه اعمال سهمیه‌های ارزی گروه ۲ (گروه ۲ و ۳ کالایی قدیم) که مورد تفاهم دستگاه‌ها قرار گرفته بود به استحضار می‌رساند بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، مجوز ارزی این ثبت سفارش‌ها لغو و پرونده‌های مربوطه تعلیق شده است، لذا ضروری است دستگاه‌ها ضمن بررسی مجدد درخواست متقاضیان، نسبت به مدیریت سهمیه‌های مهر و آبان خود اقدام نمایند.

در این نامه آمده است: با توجه به عدم تفکیک مجوز‌های ارزی و فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجوز‌های فنی این پرونده‌ها نیز به ناچار لغو می‌شود.

با تایید پرونده‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی نسبت به انجام مراحل تخصصی ارز اقدام کرده و گزارش هفتگی تخصیص‌ها را به صورت مستمر منعکس می‌کند. بعد از ارزیابی‌های به عمل آمده در صورت نیاز و تفاهم دستگاه‌های اجرایی، سهمیه‌ها بازنگری و اصلاح خواهد شد.

اختصاص ارز به گروه کالایی ۲ معلق شد