این روزنامه در شماره امروز خود نوشت: 

ساعت ۲۰ دوشنبه سی ام مهرماه سال جاری، دیدار دونفر رییس جمهور و معاون اولش که با نقد و نظرهای دو طرفه شروع شده بود، با تفاهم و دوستی و صمیمیت طرفین پایان یافت و بر خلاف همه شایعات و گمانه زنی های پراکنده، و تحلیل های بی پشتوانه خبری، دکتر روحانی و دکتر جهانگیری با یکدیگر تجدید میثاق کردند و به همه ی گمانه زنی ها مبنی بر استعفای جهانگیری پایان دادند.

سازندگی مطلع شده است که این دیدار پس از حاشیه های به وجود آمده در پی سخنرانی معاون اول رییس جمهور در روز صنعت به دستور رییس جمهور صورت گرفته است.

سازندگی در پایان گزارش خود می نویسد: 

تداوم معاونت اسحاق جهانگیری برای عبور از بحران اقتصادی موجود می تواند کمک به دولت روحانی و نشانه ای از حسن نیت جبهه ی اصلاحات نسبت به کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی و جلب اعتماد ملت ایران باشد، مردمی که به تیم روحانی-جهانگیری رای دادند، جدایی این دو را باور نمی کنند چرا که به تعبیر رییس جمهور ما متحد نیستیم، شریک یکدیگریم.