اعضای دفتر سیاسی در این جلسه پس از مرور اخبار هفته گذشته از جمله اخبار شورا و شهردار تهران، به بحث و بررسی پیرامون چهار گزینه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، برای تصدی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، راه و‌ شهرسازی، اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداختند.

اعضای دفتر سیاسی حزب گزینه‌های پیشنهادی دولت را امید آفرین ارزیابى نکرده و نسبت به وزراى پیشنهادى براى وزارتخانه‌هاى "صنعت، معدن و تجارت" و "راه و شهرسازى" ابراز نگرانى کردند.

این نگرانى در مورد وزیر پیشنهادى براى وزارت صمت از جهت امکان توزیع رانت در آن و تردید در ضدفساد بودن وی از شدت بیشترى برخوردار است.

اعضای دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت تأکید کردند که با توجه به دیدار اخیر ریاست جمهوری با فعالین سیاسی اصلاح‌طلب و بیان انتقادات و نگرانی‌های گروه‌های حامی رییس جمهوری در آن جلسه، انتظار می‌رفت وی گزینه‌های مناسب‌تری را جهت تصدی این وزارتخانه‌های مهم و کلیدی اقتصادی به مجلس معرفی کند.