دختر پرسپولیسی که قبلا هم توانسته بود با گریم وارد ورزشگاه آزادی شود این بار با گریمی متفاوت و با سبیل توانست از سد گشت های ویژه نیروی انتظامی بگذرد و بازی پرسپولیس السد را از نزدیک به تماشا بنشیند.

دختر پرسپولیسی در ورزشگاه آزادی