نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) شمس‌الله شریعت نژاد را به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی حفاظت محیط زیست انتخاب کردند.

مجید ناصری نژاد را به عنوان ناظر مجلس در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی انتخاب کردند.

علی اکبر کریمی و سیدکاظم دلخوش را به عنوان ناظران مجلس در هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور انتخاب کردند.

جلیل مختار و زهرا ساعی نیز به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی اداری انتخاب شدند.