دیشب ورزشگاه آزادی شاهکار بود. یکدست قرمز و خاص. سیامک نعمتی گلزن قرمزها مقابل السد، درباره این جو ورزشگاه به سایت کنفدراسیون فوتبال رسمی آسیا می گوید: «ما سال گذشته هم در این شرایط بازی کرده بودیم ولی امسال جو خیلی وحشتناکی بود. من فکر می‌کنم السد دفعات قبلی که به ورزشگاه آزادی آمده بود، چنین جوی را تجربه نکرده بود. واقعاً جو عجیب و غریبی بود. ما خودمان که مقابل هواداران خودی بازی می‌کردیم، تن و بدن‌مان بابت این جو داشت ‌می‌لرزید، چه برسد دیگر به حریف.»

او درباره گلی که زد توضیح می دهد: «در آن لحظه فقط دیدم که منشا توپ را گرفت و می‌خواست آن را سانتر کند، در نتیجه جلوی دفاع السد رفتم و توپ را با ضربه‌ای که زدم تبدیل به گل کردم. نمی‌دانم چه باید بگویم، آنقدر خوشحال بودم که حالم دست خودم نبود. فقط خوشحال بودم که این مردم خوشحال هستند.»