رئیس فدراسیون والیبال که به خاطر اجرای قانون ممنوعیت به کار بازنشسته شده و تنها تا 24 آبان ماه در فدراسیون می‌ماند در آخرین اقداماتش، پای سرپرست تیم ملی و آخرین بازمانده همکاران محمدرضا داورزنی را از فدراسیون برید. او که در محافل غیررسمی گفته بود جایگزینی برای خوش‌خبر پیدا کند، لحظه‌ای او را نگه نمی‌دارد، حالا بدون جایگزین حرفش را عملی کرد. 

ضیایی هرچند با برگشت تیم ملی والیبال از قهرمانی جهان بلغارستان به واسطه ذیحسابی فدراسیون خواسته بود تسویه کند. رفتاری که خوش‌خبر را مطمئن کرده بود دیگر سرپرست تیم ملی والیبال نیست. طوری که خودش می‌گوید: «من دیگر سرپرست تیم ملی والیبال نیستم و نخواهم بود. من به محض برگشت از بلغارستان با پیغام شبانه ذیحسابی فدراسیون در عین تعجب متوجه شدم، باید به وزارت ورزش برگردم. به خاطر همین هم با برگشت از مرخصی وسایلم را جمع و جور کردم.» 

اگرخوش‌خبر تا دیروز حیران مانده بود از رفتار دوگانه رئیس فدراسیون اما ضیایی با جلسه‌ای که گذاشت آب پاکی را برای رفتن روی دست او ریخت: «من روزهای قبل اصلاً نمی‌دانستم تکلیفم چیست. در حالی که همزمان داورزنی و هم به خود ضیایی گفته بودم رفتنم از فدراسیون اتفاق راحتی است. به همین خاطر در دوره ریاست داورزنی هیچ وقت قبول نمی‌کردم حکم طولانی‌مدت داشته باشم. با اینکه داورزنی موافق نبود اما من همیشه مأموریت 6 ماهه می‌گرفتم. با این حال شک نداشتم او مرا از فدراسیون و سرپرستی تیم ملی رد می‌کند.» 

اما ظاهراً زیر بار نرفتن خوش‌خبر برای اینکه ستاره‌های والیبال برای پوشیدن کت و شلوارهای یکی از برندهایی که ظاهراً صاحبش دوستی با ضیایی داشته و عکس تبلیغاتی با آنها نسخه خوش‌خبر را بدجور پیچیده است. او که منتظر بهانه بود تا عذر سرپرست تیم ملی را بخواهد. با قضیه کت و شلورها انگار بهانه‌‌اش تکمیل شد. قصه از این قرار است که یکی از دوستان رئیس فدراسیون که تولیدی کت و شلوار دارد خواسته تا ستاره‌های تیم ملی آنها را بپوشند و عکس تبلیغاتی بگیرند اما وقتی ستاره‌ها بعد از بازی‌های آسیایی سرباز می‌زنند، ضیایی ناراحت می‌شود و این مسئله را از چشم خوش‌خبر می‌بیند و حتی می‌گوید : «آبروی مرا بردی.» این اتفاق رئیس فدراسیون را برای برکناری سرپرست تیم ملی والیبال مصمم‌تر می‌کند تا اینکه دیروز کار را تمام کرد. او از خوش‌خبر خواسته بود دوباره استعفا بنویسد تا در صورت انتقاد بهانه‌اش استعفای او باشد که ظاهراً سرپرست تیم ملی قبول نکرده بود. احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال اما دیروز دو، سه تماس ما را برای صحبت درباره صحت و سقم این قضیه بی‌جواب گذاشت و وعده تماس بعداً را داد.

امیر خوش‌خبر یا همان پدر معنوی والیبالی‌ها از سختی نبود با تیم ملی می‌گوید:«نبودن کنار تیم ملی برایم خیلی سخت است. اگر بگویم سخت نیست اشتباه است. چراکه خلأ بزرگی برایم به وجود می‌‌آید که کنار آمدن با آن برایم خیلی مشکل است. البته همیشه انتطار این اتفاق را داشته‌ام. قطعاً با نبودن کنار تیم ملی والیبال مرا دلتنگ و ناراحت می‌کند اما چاره‌ای نیست باید با آن کنار بیایم.»