بیرانوند در بازی شب گذشته از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در بازی رفت هم او بهترین بازیکن زمین شده بود و این امتیازات حالا باعث شده تا او به کسب عنوان مرد فوتبال آسیا نزدیکتر شود. در صورتی که او بتواند حتی در یکی از بازی های فینال بدرخشد، احتمالا این عنوان را به طور قطعی مال خود خواهد کرد. اگر پرسپولیسی ها قهرمان شوند که در آن صورت دیگر جای شک و شبهه ای باقی نمی ماند و احتمالا بیرانوند بعد از سال های سال و بعد از علی کریمی پنجمین ایرانی خواهد بود که تندیس مرد فوتبال آسیا را دریافت می کند. اگر او به این عنوان برسد بعد از دایی، کریمی و مهدوی کیا چهارمین پرسپولیسی خواهد بود که مرد سال فوتبال آسیا می شود. البته خداداد هم که این جایزه را به دست آورده، سابقه بازی به عنوان یارکمکی را در پرسپولیس دارد.