جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با دستور بررسی طرح اصلاح بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه، طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس، لایحه عضویت ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه، رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به گزارش آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی و انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی حفاظت محیط زیست، هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور، شورای راهبری دادرسی الکترونیکی و شورای عالی اداری آغاز شد.