ولیعهد و شاه عربستان در این دیدار به سهل و صلاح پسران قاشقجی تسلیت گفتند.

منبع فیلم: واشنگتن پست