غلامحسین شافعی امروز در جلسه دیدار فعالان اقتصادی با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت:  پذیرفتن این مسئولیت خطیر در چنین موقعیتی شاید تعبیر رفتن روی مین باشد و این یک جان فشانی و علاقه‌مندی و میهن پرستی است که شما قبول مسئولیت می‌کنید و مطمئن هستیم که رفتارها و کردارهای متفاوتی را از شما خواهیم دید و امیدواریم یک آغاز خوب و مسیر پربرکت را در وزارت اقتصاد شاهد باشیم. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حضور شما در جمع فعالان اقتصادی علاوه بر اینکه شما به عنوان وزیر اقتصاد باشید، یک حسن دارد که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را هم بر عهده دارید و این مسئله می‌تواند منجر به نزدیکی بیشتر ما با وزارت اقتصاد شود و اگر بتوانیم از ظرفیت‌های قابل توجه شورای گفت‌وگو در کسب نظرات بخش خصوصی و انتقال آن  به دولت استفاده کنیم، مطمئنیم در کل به عملکرد دولت در مسائل اقتصادی کمک‌های شایانی خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این، مسئولیت هیئت مقررات زدایی هم بر عهده وزیر اقتصاد است که موضوع مقررات‌زدایی برای ما فعالان اقتصادی در ردیف اول اهمیت قرار گرفته که امیدواریم با پیوند محکم بین مقررات زدایی و شورای گفت وگو ما در کنار این وزیر کارهایی بهتر از گذشته‌ داشته باشیم و امیدواریم روز شنبه با رای قابل توجه نمایندگان، آقای دژپسند را بر مسند وزارت اقتصاد داشته باشیم .

شافعی اظهار داشت: فعالان اقتصادی که امروز حضور دارند، نمایندگان بخش خصوصی هستند و اگر شما برنامه‌های خود را اعلام کنید، قطعا فعالان اقتصادی توصیه هایی دارند که خواهان شنیدن آن از سوی شما هستیم