بشار رسن بازیکن عراقی پرسپولیس که به تازگی در سوگ مادر نشسته در رسیدن به فینال لیگ قهرمانان، برای پرسپولیس سنگ تمام گذاشت. البته هواداران این تیم هم در همدردی با او سنگ تمام گذاشته بودند. ایستادند و تشویقش کردند و تسلیت گفتند.

اشک های بشار رسن در پایان بازی پرسپولیس

وقتی سوت آغاز بازی زده شد، آنها با همه وجود تشویقش کردند و در نهایت با سوت پایان بازی، بشار تازه توانست بغضش بترکد. اینکه با صدای بلند گریه کند.