دکتر همتی دراین دیدارها ضمن ابلاغ سلام دکتر روحانی رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دولت وخصوصا بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در اقتصاد وتوجه به مسئله معیشت مردم،سیاستهای ارزی وپولی کشور واقدامات دولت برای مقابله با سیاستهای خصمانه دولت آمریکا برای تشدید تحریمها راتشریح وعزم دولت برای تقویت ارزش پول ملی وکنترل تورم را تشریح کرد.

 

در این دیدارهای جداگانه آیات عظام مکارم شیرازی،نوری همدانی،جوادی آملی،وحید خراسانی،علوی گرگانی،علوی بروجردی،حجت الاسلام والمسلمین جواد شهرستانی وآیت اله اعرافی مدیرحوزه علمیه قم ضمن تقدیر از تلاشهای دولت واقدامات بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز وپول، رهنمودهای لازم برای خنثی کردن توطئه های دشمنان، توجه بیشتر به معیشت مردم ونظارت بیشتر برقیمتها،تقویت ارزش پول ملی،اصلاح سیستم بانکی،توجه بیشتر به تولید ارائه کردند.