بعد از گل سیامک نعمتی  هواداران تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تشویق ایسلندی انجام دادند.

* به دلیل ازدحام جمعیت تمامی تونل‌های ورزشگاه آزادی پر از تماشاگران بود.

* محمود خوردبین، سرپرست سابق تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی حاضر شد.

* تعدادی از بازیگران سینما و تلویزیون به ورزشگاه آزادی آمدند تا بتوانند بازی را تماشا کنند.

* احسان حدادی قهرمان المپیکی کشورمان در رشته پرتاب دیسک به استادیوم آزادی آمد تا تماشاگر این دیدار باشد.

* بازهم افراد غیر خبرنگار زیادی در جایگاه خبرنگاران حاضر شدند که این مسئله باعث شد اصحاب رسانه نتوانند روی صندلی بنشینند.

* بعد از گل سیامک نعمتی یکی از افرادی که با عنوان خبرنگار در جایگاه خبرنگاران حضور داشت با یکی از خبرنگاران قطری درگیر شد که البته این مسئله خیلی زود به پایان رسید.

* برخی افراد با خود کودک به جایگاه خبرنگاران آورده بودند.

* در کمال تعجب لیست بازی و اسامی بازیکنان دو تیم در اختیار خبرنگاران قرار نگرفت.