سیامک نعمتی با یک ضربه سر ضرب توانست کل ورزشگاه آزادی که شاید یک ایران را روی هوا ببرد. او در دقیقه ۴۹ توانست برای پرسپولیس گل بزند. سانتر منشا و ضربه سر ضرب و عالی سیامک، کار را تمام کرد و بازی را مساوی کرد.

سیامک که در بازی قبلی دفاع راست بازی کرد و عالی بود، این بار پست تخصصی اش بازی کرد و در پست هافبک برای قرمزها گل زد تا قرمزها افتخار کنند که هر بازیکن‌شان هر جایی بازی کند، می تواند موثر باشد.