استادیوم آزادی برای بازی برگشت پرسپولیس و السد حتی بیش از ظرفیت پر شده. به طوریکه در طبقه بالای استادیوم تماشاگران چند ردیف سرپا ایستادند. همین اتفاق باعث شده تماشاگران چندبار برای خروج منظم از ورزشگاه تذکر دریافت کنند تا حوادثی مثل حوادث تلخ بازی ایران و ژاپن در این ورزشگاه تکرار نشود.