بیژن نامدار زنگنه درباره حضور خود در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی درباره درآمدهای نفتی کشور ارائه شد.

وی ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده در ۶ ماه اول سال جاری درآمدهای نفتی کشور ۲۵ درصد بیش از میزان پیش بینی شده در قانون بودجه بوده است.

این عضو کابینه دولت یادآور همچنین درباره روش های مقابله با تحریم های نفتی آمریکا گفت: تلاش می شود به روش های مختلف در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مقابله شود هرچند که روش های مقابله با تحریم ها بیان نمی شود.