به گزارش اسپوتنیک، کابینه عربستان به ریاست ملک سلمان در بیانیه ای تاکید کرد که اقداماتی که عربستان درباره قتل خاشقجی انجام خواهد داد فقط به مجازات عاملان و مسئولان مستقیم محدود نخواهد شد و شامل اقدامات تصحیحی خواهد بود.

کابینه عربستان در بیانیه خود آورده است که عربستان بر اساس شریعت اسلامی تاسیس شده است و احکامش بر احقاق حق و تحکیم پایه های آن و ارزهاش عدالت و تثبیت اساس آن استوار است!

در این بیانیه آمده است: دستورات ملوکانه به دنبال حادثه تاسف باری که به مرگ جمال خاشقجی منجر شد و اقداماتی که عربستان به منظور روشن شدن حقیقت انجام داده است و مجازات عاملان هر طرفی که باشد نمایانگر اهتمام مسئولان و تمایل آنها به امنیت و سلامت عربستانی هاست و عزمش بر این است که این اقدامات به مجازات عاملان و مسئولان مستقیم محدود نشود و شامل اقدامات  تصحیحی نیز شود.

کابینه سعودی به دستور ملک سلمان در تشکیل کمیته ای به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد برای بازنگری در ساختار دستگاه اطلاعات این کشور و نوسازی سیستم آن و مشخص کردن اختیاراتش به شکل دقیق به گونه ای که مسئولیت ها مشخص شود، اشاره کرد.