ثبت ویدئویی از اجرای ترفند عجیب سرقت گوشی، به سرعت در فضای مجازی دست به دست شده است. اینبار روش جدید و مبتکرانه‌ای را پرده برداری کردیم که در آن سه نفر هماهنگ با یکدیگر،گوشی یک فرد را که در حال استفاده از آن بود به سرقت می‌برند، به گونه‌ای که قربانی تا دقایقی متوجه نشد که چه اتفاقی برایش افتاده است.