آخرین تمرین تیم فوتبال السد قطر، پیش از دیدار برابر پرسپولیس عصر امروز از ساعت ۱۸:۳۰ در زمین اصلی ورزشگاه آزادی آغاز شد.

با توجه به اینکه این تمرین ۵ دقیقه با تاخیر به صورت رسمی آغاز شد، با تشخص ناظر AFC خبرنگاران نتوانستند ۵دقیقه بیشتر در محل تمرین حاضر باشند.

بازیکنان السد پس از حضور در زمین در میان زمین جمع شدند تا فریرا به مدت ۵ دقیقه برای آنها صحبت کند.

در ادامه دویدن به دور زمین و گرم کردن در دستور کار السدی ها قرار گرفت.

نکته جالب در تمرین السد این بود که سرمربی این تیم تمایل داشت بازیکنانش در دورترین فاصله نسبت به خبرنگاران تمرین کنند. البته با توجه به عملکرد السدی‌ها مشخص بود آنها تمایل ندارند مقابل خبرنگاران ایرانی تمرین کنند.

پس از پایان زمان قانونی، خبرنگاران محل تمرین را ترک کردند.