به گزارش اسپوتنیک، بر اساس این حکم که در وبسایت رسمی کرملین منتشر شد در صورتی که اوکراین تحریم های خود علیه اتباع و شرکت های روس را لغو کند، این تحریم ها هم علیه اشخاص و نهادهای اوکراینی لغو خواهند شد.

 

در سال 2017، پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین تعدادی از نهادها و شرکت های روسیه از جمله بانکها و شرکت های فناوری را بر فهرست تحریم های خود افزود. در واکنش به این اقدام اوکراین، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین اعلام کرد این تصمیم کی‌یف برای گسترش تحریم ها یکی دیگر از نشانه های استفاده اوکراین از سیاست های غیردوستانه علیه روسیه محسوب می شود.