علی اکبر مختاری گفت: با اعلام شکایت از سوی بانک ملی ایران شعبه جهانشهر، پرونده عدم ایفای تعهدات یک شرکت در تعزیرات حکومتی، تشکیل و بلافاصله مدیرعامل به شعبه احضار شد.

وی افزود: این شرکت که بنا بود در قبال دریافت ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۷۵۰ یورو، اقدام به واردات کالا کند، به دلیل عدم ایفای تعهد خود پس از احراز تخلف، به استرداد این مبلغ ارز و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال محکوم شد.