روسیا الیوم گزارش داد،‌ روزنامه سعودی «سبق» با تاکید بر این‌که خبر برکناری «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی ارتباطی با این روزنامه ندارد، اعلام کرد: «منابع ناشناسی این خبر را شایعه کرده و مدعی انتشار آن در روزنامه سبق شده‌­اند و در همین زمینه از یک صفحه ساختگی با نام و عنوان این روزنامه استفاده کرده‌­اند».

روزنامه الکترونیک سبق در همین زمینه بر عدم هر نوع ارتباطی با تمام شایعات مذکور تأکید و همه را به دقت و امانتداری در نشر و نقل قول فراخوانده است.  

این روزنامه بر عدم ارتباط خود با شایعات مذکور تأکید کرده و از خوانندگان خود خواسته تا اخبار آن را از منابع موثق و قابل اعتماد دریافت کنند.

برخی کاربران توئیتر خبری را مبنی بر برکناری بن‌سلمان از سمت ولیعهدی و انتصاب «خالد بن سلمان» به جای او منتشر کرده‌­اند.