شلمچه تنها مرز کشور است که زائران اربعین کشورهای خارجی مثل روسیه، پاکستان، آذربایجان و.... با حضور در آن امکان عبور به کشور عراق و مشارکت در حماسه اربعین حسینی را دارند.

برخی از این زائران با حضور در شلمچه به سبک و سیاق سنتی خود اقدام به عزاداری برای سید و سالار شهیدان می کنند و این امر جلوه های خاصی را در شلمچه خلق کرده است.