ایران در جام جهانی ۹۸ فرانسه توانست آمریکا را شکست دهد و بازی قرن را رقم بزند. در آن دیدار مهدی مهدوی کیا موفق شد گل دوم بازی را بزند. وقتی تیم به رختکن رفت، اتفاقات جالبی افتاد که مهدوی کیا هم روایت متفاوتی از آنها دارد. او می گوید: «وقتی به رختکن رفتیم همه شاد بودند. خلاصه من هم با دست روی کمد می زدم و استاد اسدی هم می رقصید که واقعا صحنه جالبی بود.»