خیرالله خیرالله در العرب نوشت: بخشی از صحبتهای رئیس جمهور روسیه در کنفرانس«والدای» که برای پانزدهمین بار درسوچی برگزار شد، مربوط به تحقق اهداف روسیه در سوریه بود. دیگر قسمت مهم صحبتهای پوتین، مربوط به حضور ایران در سوریه بود که طی آن، پوتین تصریح کرد که مأموریت روسیه، قانع کردن ایران در مورد عقب نشینی نیروهای آن از سوریه نیست و دولتهایی که ایران را به رفتن از سوریه فر می خوانند، می بایست ضمانت بدهند که هیچگاه در مسائل سوریه دخالت نمی کنند. مشخص است که مخاطب اصلی رئیس جمهور روسیه در این باره، اسرائیل و ایالات متحده هستند.

به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: در این میان، ایا پوتین روی معامله ای بین ایران و اسرائیل حساب باز کرده است که عنوان آن، حضور ایران در سوریه است؟ مضمون صحبتهای رئیس جمهور روسیه در والدای، حکایت از این امر دارد. این مساله کاملا روشن است که روسیه قادر به اجرای هیچگونه تعهدی در مورد حضور ایران در سوریه نیست.

تمام همّ و غم پوتین آن است که به مردم روسیه بقبولاند دخالت در سوریه بخاطر تضمین بقای بشار اسد در دمشق، ابعاد سیاسی دارد که اولویت روسیه است.

نفوذ ایران در سوریه، تبدیل به امر واقعی شده است و سخنان پوتین، منعکس کننده تسلیم وی در برابر ایران در سوریه است. به نظر می رسد رئیس جمهور روسیه قصد دارد ایران را ازاد بگذارد تا تدبیر امر خود در رابطه با اسرائیل و ایالات متحده را بر عهده داشته باشد.

قطعا باید زمانی بگذرد تا امور روشن شده و مشخص شود که روسیه در صورت وقوع جنگ و حمله اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه، چگونه عمل می کند.

پس از سقوط جنگنده روسی توسط موشکهای اسرائیلی، طبیعت روابط روسیه و اسرائیل تغییر نموده و تفاهمهای پیشین بین انها از میان رفت. روسیه در پاسخ به این اقدام اسرائیل، اس ۳۰۰ را به ارتش سوریه واگذار کرد. اما روسیه در مرحله آینده چه خواهد کرد؟ آیا روسها جز ترتیب دادن معامله ای بین ایران و اسرائیل، به نحوی که نتایج آن مورد قبول ایالات متحده نیز باشد، چاره دیگری دارند؟