زهرا سعیدی مبارکه در، درخصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی لایحه ایجاد مناطق آزاد و اقتصادی که از سوی شورای نگهبان بازگشت داده شده بود،با حضور سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لایحه‌ای ارائه کرده بود ،که تصویب لایحه مذکور در صحن علنی مجلس نیز به به گونه ای بود که تفاوت ماهوی به وجود آمد و این موضوع از سوی شورای نگهبان بر اساس اصول 74 و 110 قانون اساسی مورد ایراد قرار گرفت.

وی افزود: برای اصلاح ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی  لایحه مقرر شد در حوزه مناطق آزاد ،دولت در خصوص مناطقی همچون ماکو، ارس و چابهار لایحه را تکمیل کند و اگر مناطق ویژه اقتصادی را دولت پذیرفت به لایحه مذکور اضافه کند در غیر این صورت در قالب طرح مناطق ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ایرادات شورای نگهبان برطرف شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:در خصوص ااصل110 قانون اساسی هم موضوع نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مورد توجه است، به استناد قانون اخیری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و اینکه  حوزه نظارتی بر حسن اجرای سیاست‌های نظام به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد،هیئت عالی ورود کرده و بر اساس آن ایرادات در زمینه محتوا، وارد شده که در نشست دو هفته گذشته کمیسیون با حضور  دانش جعفری  و مصباحی مقدم نمایندگان هیئت عالی نظارت توافقی انجام شد که پیش‌بینی می‌شود ایرادات بر اساس اصل 110 قانون اساسی به لایحه برطرف شود.
وی بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون لایحه مالیات بر ارزش افزوده با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی تهران، الویری رئیس شورای عالی استان‌ها و افشانی شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت و موضوع ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در جلسه امروز دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی حضور پیدا کرد و برنامه‌های خود را برای این وزارتخانه بیان کرد و مقرر شد در این رابطه جلسه دیگری برگزار شود.