سرهنگ مسعود سپهوند فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت : طبق اخبار رسیده مبنی بر توزیع ویزای جعلی در شهرستان عوامل پلیس اطلاعات این فرماندهی عامل توزیع ویزای جعلی در شهرستان را شناسایی و دستگیر و از وی تعداد ۶۱ برگه ویزای جعلی کشف کردند.

وی در ادامه افزود: متهمه که خانمی ۴۲ ساله است در اظهارات خود اعلام داشت که گذرنامه ها را جهت ویزا به فردی که خود را اهل و ساکن اهواز معرفی کرده بود تحویل داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تاکید کرد : ازشهروندان عزیز تقاضا داریم جهت اخذ ویزا به مبادی دارای مجوز فعالیت مراجعه کنند و از تحویل گذرنامه خود به افراد ناشناس خودداری کنند.