یک دستگاه کامیون ولوو با ۱۰ تن بار روغن خودرو در بسته بندی های گوناگون پس از تصادف با کامیون بنز حامل بار ضایعات و نخاله که در کنار خیابان پارک شده بود، واژگون شد.

به دنبال این حادثه بیش از نیمی از بار این کامیون در سطح خیابان جاری شد و راننده و سرنشین این کامیون نیز در داخل آن محبوس شدند.