شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت، معدن و تجارت در سخنانش خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: هیچ جای دیگری من را به کار نگیرید زیرا اگر این شرایط مهیا نباشد نمی توان کار کرد .

وی افزود: آقای جهانگیری من امروز که در میان شما نیستم اگر این مسیر ادامه پیدا کند هیچ مدیر دولتی پای سندی را امضا نمی‌کند و هیچ فردی جرات امضای سند ندارد و همه را به وزیر موکول می‌کند.

جهانگیری هم نسبت به این سخنان واکنش نشان داد و در سخنانش گفت: آقاى شریعتمدارى طورى مى‌گویند بیکارم در حالى که سمت ایشان در وزارت بعدى امروز در مجلس اعلام شده است.

عکسهایی هم که از همایش امروز در خروجی خبرگزاریهای مختلف منتشر شده این گمانه زنی را تقویت می کند.

18-10-21-16501n3652765-6685337

18-10-21-164930n3652765-6685333

18-10-21-16485413970729000587636757250252062515_25859_PhotoT