سارا منجزی‌پور تصویری از خود را در حرم امام رضا (ع) را در اینستاگرام منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «خوشبختی یعنی ازخواب پاشی ببینی امام رضا طلبیدتد.»

18-10-21-14429Untitled