حسام الدین آشنا در یادداشتی توئیتری نوشت : کاش در کشور یک بخش تخصصی برای حسابداری فرصتهای از دست رفته ایجاد شود . جناب دکتر حببیی مرحوم در دوره معاونت ریاست جمهوری این موضوع را طرح نمود ولی اجرا نشد. این بخش می‌تواند نهادی قوی برای تعیین اهداف، تعریف استراتژی ِ اجرا و نظارت باشد.