احمدرضا لاهیجان‌زاده با بیان اینکه بارندگی اخیر در محدود شدن کانون‌های آتش‌سوزی‌ بخش عراقی تالاب هورالعظیم تاثیرگذار بوده است، اظهار کرد: طبق تصاویر ماهواره‌ای روز گذشته، هنوز یک تا دو کانون آتش‌ در بخش عراقی تالاب هورالعظیم شعله ور هستند و دود تولید می‌کنند.  

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی هواشناسی درخصوص بارندگی امشب و فردا امیدواریم آتش در بخش عراقی تالاب هورالعظیم مهار شود.