میلاد زکی پور گویا به خاطر برخوردی که با الحاجی گرو داشت از محل تمرین آبی ها اخراج شد. طبیعی بود که بعد از انتشار این خبر استقلالی ها موضع بگیرند و بگویند اخراج این بازیکن به دلیل برخورد با گرو نبوده است. طاهری مربی استقلال در مصاحبه امروز خود به خبرگزاری فارس گفت این بازیکن مصدوم شده و نتوانسته به تمرین ادامه دهد!