سیدمحمد بطحائی در مراسم افتتاحیه کشوری پنجمین دوره المپیاد درون مدرسه ای که در مدرسه حضرت خدیجه (س) منطقه ۱۸ برگزار شد ، با بیان اینکه تربیت بدنی از جمله مهم ترین فعالیت هایی است که در مدارس اجرا می‌شود اظهار کرد: کم توجهی به امر ورزش در حوزه دختران بیشتر احساس می شود.

وی افزود: مدرسه باید به گونه ای باشد که منجر به بروز خلاقیت ها و نوآوری ها شود. مدرسه و محیط اطراف آن مجموعه ای از توانمندی های عظیم است که در مجموع منتج به خروجی های موفق می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در هفته پیوند اولیا و مربیان قرار داریم عنوان کرد: انجمن اولیا و مربیان می تواند در شاد کردن محیط مدرسه نقش داشته باشد.

وی به المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای نیز اشاره کرد و آن را گام جدی برای ارتقای ورزش دانست و گفت: در قالب این طرح، همه توانمندی ها و ظرفیت های لازم برای دانش آموزان به کار گرفته می شود.

بطحائی با اشاره به اینکه البته از چندین سال قبل با مشکل رقابت های فردی در مدارس روبرو هستیم اظهار کرد: باید این موضوع را برعکس کنیم و به جای آن فعالیت های جمعی و گروهی را توسعه دهیم. باید یاد بگیریم چطور با یکدیگر در تعامل باشیم. خوشبختانه المپیادهای درون مدرسه ای به این اصل مهم توجه دارد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هر فردی در یک زمینه خاص نخبه و توانمند است و معلمان وظیفه دارند زمینه های نخبگی و استعداد برتر را شناسایی کنند که این فرصت نیز در المپیاد درون مدرسه‌ای وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید همه دانش آموزان در المپیاد های ورزشی درون مدرسه ای شرکت کنند تاکید کرد که مبادا این برنامه هم مانند برنامه‌های سال های گذشته صرفا با شماری از دانش آموزان پیش رود.