اسدالله عباسی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق آیین‌نامه فرصت یک هفته‌ای بررسی وزرای پیشنهادی در مجلس یکشنبه هفته آینده به اتمام می‌رسد و جلسه رای اعتماد نیز باید در همان روز برگزار شود.

وی افزود: با این وجود امروز تعدادی از نمایندگان نامه‌ای به هیات رئیسه و رئیس مجلس نوشتند با این مضمون که جلسه رای اعتماد در روز چهارشنبه هفته جاری یا شنبه آینده برگزار شود و نمایندگان بتوانند در مراسم اربعین شرکت کنند. اصرار آنها نیز بر برگزاری جلسه در هفته جاری است.

امروز نامه معرفی چهار وزیر پیشنهادی وزارت خانه‌های راه، صمت، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد در مجلس قرائت شد.

جلسات علنی مجلس در هفته آینده نیز در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار می‌شود.