حمید فرخ‌نژاد به‌تازگی تصویر تازه‌ای از خود را در اینستاگرام منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است: «تاواریش».

تاواریش در زبان روسی به معنای رفیق و دوست است.

تیپ جدید حمید فرخ نژاد