ایندیپندنت گزارش داد، نیکی هیلی، سفیر مستعفی آمریکا در سازمان ملل در جریان مراسم شامی در نیویورک با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که باعث خنده حضار در مجمع عمومی سازمان ملل شده بود، شوخی کرد؛ نمایشی که به گفته رئیس جمهوری و هیلی عمدی بود.

هیلی گفت: رئیس جمهوری امروز به من زنگ زد و توصیه‌های خوبی به من کرد. او گفت "اگر  می‌خواهی دیگران را بخندانی درباره دستاوردهای من اغراق کن این کار در سازمان ملل خیلی خوب جواب داد."

سفیر مستعفی آمریکا در سازمان ملل سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل و زمانیکه حضار به گفته‌هایش مبنی بر اینکه دستاوردهای دولت دو ساله‌اش بیش از هر دولتی در تاریخ آمریکا بوده را یادآوری کرد.

ترامپ بعدا گفته بود کاری کرده همه بخندند و هیلی نیز از وی حمایت کرد.