برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به عاج تراشی سوداگران روی لاستیک خودروها است.

افزایش قیمت لاستیک باعث شده است تا عده‌ای سوداگران روش قدیمی عاج تراشی رو آن را دوباره احیاء کنند. اقدامی که می‌تواند به وقوع حوادثی جبران ناپذیر منجر شود.