ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، دارو، روغنهای خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم از جمله کالاهای اساسی است که طی ۶ ماه وارد شده است. ذرت در صدر کالاهای اساسی واردشده و جو با بیشترین رشد ارزشی است.

در شش ماه سال ۹۷، واردات ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز و جو افزایش داشته است.

ذرت ازجمله کالاهای اساسی است که رتبه نخست را در لیست کالاهای اساسی وارداتی را به خود اختصاص داده است به‌طوری که طی شش‌ماهه اول سال جاری به‌میزان ۴ میلیون و ۱۵۶ هزار تن و به‌ارزش ۹۷۲ میلیون دلار وارد کشورمان شده که از نظر وزنی و ارزشی به‌ترتیب ۱۷ و ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

برنج از دیگر کالاهای اساسی است که رتبه دوم را در لیست کالاهای اساسی دارد. این کالا طی مدت مذکور ۹۳۹ هزار تن به‌ارزش ۹۶۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.

دانه‌های روغنی با ارزش ۸۲۲ میلیون و ۱۹۵ هزار دلار در رتبه سوم لیست کالاهای اساسی وارداتی جای دارد حجم این کالا به‌میزان یک میلیون و ۵۷۴ هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به‌ترتیب ۲۶ درصد و ۳۱ درصد افزایش داشته است.

دارو به‌ارزش ۴۸۳ میلیون دلار و با حجم ۳ هزار و ۷۲۰ تن طی شش‌ماهه اول سال جاری در ردیف چهارم کالاهای اساسی واردشده به کشورمان جای دارد.

روغن‌های خوراکی در ردیف پنجم لیست مذکور قرار گرفته و طی مدت مذکور ۴۶۷ میلیون و ۳۱۷ هزار دلار با حجم ۵۶۱ هزار تن وارد کشور شده است.

گوشت قرمز از دیگر کالاهای اساسی است که در ردیف ششم لیست کالاهای اساسی قرار گرفته و به‌ارزش ۳۶۵ میلیون دلار و با حجم ۷۲ هزار تن وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به‌ترتیب ۱۷ و ۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش طی مدت مذکور کنجاله سویا با میزان ۵۳۶ هزار تن و ارزش ۲۳۹ میلیون دلار در ردیف هفتم لیست کالاهای اساسی جای دارد.

این گزارش می‌افزاید جو با میزان یک میلیون و ۱۳ هزار تن به‌ارزش ۲۱۸ میلیون و ۵۷۲ هزار دلار هشتمین کالای اساسی وارداتی طی مدت مذکور است که بیانگر افزایش ۲۰ درصد از نظر وزنی و ۴۳درصدی از حیث ارزش بوده است.

کود در ردیف نهم از لیست کالاهای اساسی وارداتی جای گرفته است که وزن این کالا ۱۸۶ هزار تن و ارزش آن ۱۰۱ میلیون و ۵۹۵ هزار دلار بوده است.

بنابراین گزارش قند و شکر با حجم ۸۸ هزار تن و به‌ارزش ۴۱ میلیون دلار ردیف دهم از لیست کالاهای اساسی وارداتی را به خود اختصاص داده است.

نکته قابل توجه اینکه گندم با واردات ۱۹۷ تن و ارزش ۸۷ هزار دلار در ردیف یازدهم کالای اساسی وارداتی بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش صددرصدی از نظر وزنی و ۹۹درصدی از نظر ارزش همراه بوده است و می‌توان گفت به خودکفایی گندم رسیده‌ایم.

در گزارش گمرک آمده است؛ روزانه بیش از ۴ هزار اظهار در گمرکات صورت می‌گیرد و فقط توقف ۲ درصد از کالاها در گمرک بیش از معمول است و ۹۰ درصد کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند در کمتر از سه روز ترخیص می‌شوند. همچنین نباید توقف کالاها در گمرک به‌دلایل دیگر را به مسائل گمرکی ربط دهیم زیرا گمرک تابع بخشنامه‌های دیگر دستگاه‌هاست.

بنابراین گزارش؛ فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در هفته‌های گذشته دستور ترخیص سریع و حمل یک‌سره کالاهای اساسی و ضروری از گمرک به کارخانه‌ها را به گمرکات کشور اعلام کرده و با پیگیری‌های رئیس کل گمرک ایران خدمات شبانه‌روزی و ۲۴ساعته گمرک در شرایط ویژه اقتصادی به کالاهای اساسی در گمرکات مهم کشور صورت می‌گیرد و روند ترخیص این کالاها به‌صورت لحظه‌ای به‌کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می‌شود.