سفارت انگلستان در تهران با صدور پیامی در حساب توییتر خود از تصمیم FATF حمایت کردند. متن پیام به شرح زیر است:

ما از تصمیم FATF استقبال می‌نماییم تا ایران زمان بیشتری برای تکمیل برنامه عملیاتی اش داشته باشد. اروپایی‌ها از تلاش‌های ایران در جلسات FATF قویاً حمایت کردند. انطباق کامل با FATF ضروری می‌باشد تا بانک‌ها بتوانند با ایران کار نمایند.