عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی دقایقی پیش در نامه ای به رییس جمهوری استعفا داد.

تاریخ درخواست استعفای آخوندی به دهم شهریور ماه بر می گردد.

 

index