پترسون به ورزش یوگا علاقه خاصی دارد. صفحه این خلبان زن در اینستاگرام نیز با ۵۱۵ هزار دنبال کننده برای خلبانان یک رکورد به حساب می‌آید.

او سال گذشته از طرف سایت پاندا به عنوان زیباترین خلبان زن دنیا برگزیده شد.

زیباترین خلبان زن دنیا برگزیده شد: ماریا پترسون از سوئد

زیباترین خلبان زن دنیا برگزیده شد: ماریا پترسون از سوئد

زیباترین خلبان زن دنیا برگزیده شد: ماریا پترسون از سوئد

زیباترین خلبان زن دنیا برگزیده شد: ماریا پترسون از سوئد

زیباترین خلبان زن دنیا برگزیده شد: ماریا پترسون از سوئد

زیباترین خلبان زن دنیا برگزیده شد: ماریا پترسون از سوئد

زیباترین خلبان زن دنیا برگزیده شد: ماریا پترسون از سوئد