بازی پرسپولیس مقابل السد در حالی روز سه شنبه برگزار می شود که بلیت فروشی برای این مسابقه از امروز آغاز شده است.این اتفاق در حالی افتاده است که طرفداران پرسپولیس از همان ساعت ۹ صبح وارد سایت خرید بلیت الکترونیک شده و شروع به خرید یلیت ها کرده اند.

طوری که در کمتر از ۱۰ دقیقه بلیت  های جایگاه به اتمام رسیده است.