جهش 10 پله ای ایران در رتبه بندی شاخص جهانی نوآوری

برای بزرگنمایی تصویر بر روی آن کلیک کنید.