بالاخره پس از چندین هفته که سیدمهدی رحمتی در دروازه استقلال قرار گرفته بود، نام حسین حسینی در لیست استقلال قرار گرفت و او با بازی مقابل سایپا عملکرد خوبی هم از خود نشان داد. مهدی رحمتی اما پس از این دیدار پستی در اینستاگرامش منتشر کرد و از این نوشت که اینکه چه کسی در لیست قرار بگیرد مهم نیست، مهم استقلال است.

پست اینستاگرامی مهدی رحمتی

 

43258